SLUŽBY

Naše služby môžeme rozdeliť do následujúcich kategórii:

podľa charakteru práce:
- upratovanie a čistenie
- údržba záhrad a chodníkov

podľa časového harmonogramu:
- jednorázové
- pravidelné
- sezónne

podľa priestoru kde sú realizované:
- administratívne priestory
- obchodné priestory
- hotely a penzióny
- byty a rodinné domy
- automobily

Vykonané práce sú variabilné, program, rozsah a čas je možné upraviť podľa predstáv samotného zákazníka.

PREČO SI VYBRAŤ NÁŠ UPRATOVACÍ SERVIS?

PRÍSTUP

osobný prístup ku každému zákazníkovi

UPRATOVACÍ TÍM

zaškolený a stabilný tím pracovníkov

TECHNIKA

používame profesionálnu čistiacu techniku

UPRATOVANIE

jednorázové, pravidelné alebo sezónne